2.100 στρέμματα στο Μαυροδέντρι για φωτοβολταϊκά, 350 νέα δημοπρατούνται - Ναι από το ...

Νομική Επικαιρότητα